Zahájení školního roku – středa 1. 9. 2021

1. ročník – pozor změna

Z důvodu optimalizace proběhne povinné Ag testování žáků ráno ve škole před slavnostním zahájením.

  • 8:30 sraz žáků a třídních učitelů na dvoře školy – Praskova ulice (vchod z Komenského ulice), poté pod dohledem třídních učitelů testování v kmenových učebnách, poté společný přesun na slavnostní zahájení.
  • 9:30 sraz před budovou KD Na Rybníčku
  • 10.00 – 11.00 h slavnostní zahájení v Kulturním domě Na Rybníčku v Opavě (společenské oblečení). Pro všechny účastníky platí dle aktuálního nařízení vlády povinnost mít zakryté dýchací cesty respirátorem a doklad „OTN“ (očkování, test, prodělané onemocnění covid-19). Dodržování nařízení bude u vstupu kontrolováno.

2. – 4. ročník

  • 8:00 – 9:40 třídnické hodiny v kmenových učebnách (Praskova ulice)

Covid opatření a doporučení k zahájení školního roku

Roušky/respirátory (bude vždy upřesněno aktuálně v nařízeních vlády/MŠMT)

Od 1. 9. povinné respirátory pro žáky i zaměstnance ve společných prostorách, při samotné výuce ne.

Ag Testy

Antigenní testování proběhne v termínech 1.9., 6.9. a 9.9., v rámci TH, která bude nasazena v rozvrhu v daný den vždy první vyučovací hodina. Kdo nebude přítomen na těchto TH, bude testován na recepci bezprostředně po příchodu do školy. Testovat se nemusejí žáci, kteří předloží některý z těchto dokladů:

  • doklad o ukončení očkování (starý min. 14 dnů)
  • doklad o prodělání nemoci covid-19 (platí 180 dnů od prvního pozitivního testu)
  • doklad o absolvování test v některém z odběrových míst (PCR platí týden, Ag 72 hod.)

Aktuální situace v Opavě a okolí

Doporučujeme sledovat aktuální situaci: Covid report Opava