Se Slezskou univerzitou jsme se podívali do vesmíru

V pondělí 21. června 2021 se žáci třetího ročníku vydali do prostor opavské Slezské univerzity.

Tato příjemná návštěva nazvaná FIE – Fyzikálně-informatická expedice – se skládala hned z několika částí, takže o nabitý program nebyla opravdu žádná nouze. Žáci měli možnost se seznámit se studijním programem Multimediální techniky na Fyzikálním ústavu a zhlédli několik naučných videí z Youtube kanálu Dobré vědět. O ten se zasloužil Jiří Dobrý, právě jeden ze studentů Slezské univerzity. Nechyběla taky trocha kreativity! Studenti totiž měli možnost projevit své schopnosti i ve fotografickém ateliéru s profesionálním vybavením. Seznámili jsme se také s moderními paradigmaty ve vědeckém programování. Pak jsme pokračovali prohlídkou vozidla pro monitorování životního prostředí a expedici zakončili návštěvou robotických laboratoří Ústavu informatiky. 

Ale právě druhá část všem vyrazila dech. Po přesunu do vzdálenější budovy se žáci dostali až do vesmíru. Samozřejmě jen obrazně, ale sférické kino Unisféra všem dodalo pocit, že ve vesmíru skutečně jsou. Zhlédnutí několik zajímavých filmů s vesmírnou tematikou bylo totiž rozhodně třešničkou na dortu celého dne!

Tímto bychom chtěli poděkovat Fyzikálnímu ústavu Slezské univerzity v Opavě a Ústavu informatiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty za báječně strávený den a interaktivní program, který si pro naše žáky tato pracoviště připravila! Naše díky patří i Mgr. Jaromíru Křížkovi, který naši návštěvu na Slezské univerzitě organizačně zaštítil.