Putovní výstava OP VVV představí Podpořené projekty pro skvělou budoucnost Česka

Nedávno jsme informovali o tom, že žáci školy vytvořili společenskou hru Rodinná ponorka. Přečtěte si tiskovou zprávu MŠMT:

Praha, 1. června 2021 – V pondělí 31. května byla v Opavě zahájena putovní výstava venkovních expozic obsahující fotografie a informace o vybraných projektech, které získaly evropské dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Díky OP VVV získalo finanční prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů již více než 17000 projektů, které umožňují zvyšovat kvalitu vzdělávání napříč Českou republikou a zlepšovat podmínky pro výzkum, který díky tomu obstojí i ve světě. Fotografie a informace o několika z nich uvádí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán OP VVV prostřednictvím putovní výstavy od 31. května do 27. září s první zastávkou v Opavě, následované Pardubicemi, Ústím nad Labem a se zakončením v Karlových Varech.

Jednotlivé veřejně přístupné panely zavedou diváka krom jiného například do školy demokratického občanství, představí výzkum v biodiverzitě ryb a akvakultur, nanorobotech nebo přístupu ke zdravému stárnutí, poukáží na podporu vzdělávání na všech úrovních či na význam inkluze a v neposlední řadě nastíní přínos takzvaných projektů šablon. V případě Moravskoslezského kraje informuje panel například o IT4Innovations národním superpočítačovém centru v Ostravě, které bylo z evropských fondů podpořeno více než 400 mil. Kč. Dále představuje projekt šablon Slezského gymnázia Opava či projekt Modernizace výukové infrastruktury Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.

Řídicí orgán OP VVV zve zájemce z řad opavské veřejnosti v termínu:

·       Opava – Smetanovy sady, 31. 5. – 27. 6. 2021