Den D – eutanázie, LGBT a jiná témata v online diskusích

Dne 18. května 2021 proběhl na Slezském gymnáziu projektový den s názvem Etika a etiketa.

Tento školní rok výjimečně online prostřednictvím Google Meet. Letošní seminaristé společenskovědního semináře 3. ročníku si pro studenty připravili celkem devět stanovišť. Přichystány byly kvízy, prezentace, reportáže, hraná videa apod. – tímto způsobem tvůrci představili žákům 1.–3. ročníku následující témata: 

  1. Láska a LGBT –Na tomto stanovišti se seminaristé snažili studentům vysvětlit, jak vnímají jednotlivé skupiny svou sexualitu a tím jim jistě pomohli zorientovat se v této problematice a ovlivnit tak možný postoj v budoucnosti. Neboť nepochopené bývá často odsouzeno. 
  2. Lékařská etika a eutanázie – V rámci přípravy tohoto stanoviště se seminaristé spojili se švýcarskou organizací Dignitas, která umožňuje asistovanou sebevraždu. Tato společnost jim vysvětlila rozdíl mezi eutanazií a asistovanou sebevraždou a  následně získané informace zpracovali do videa, které žákům pustili. Dále kontaktovali bývalou studentku SGO, která je uvedla do lékařské etiky. Mluvila například o reprodukční medicíně nebo pitvě. Její odpovědi byly studentům prezentovány také prostřednictvím videa. 
  3. Politická kultura –Hosty na tomto stanovišti byli zaměstnanci Úřadu vlády – Petr Pospíšil, rektor kurzu argumentace a sebeprezentace v neziskových organizacích, a David Březina, bývalý žák SGO.
  4. Klecové chovy a testování na zvířatech –V čase tohoto stanoviště bylo pouštěno velmi emotivní video, které mnoha studentům otevřelo oči, protože informovalo o firmách, jež testují své produkty na zvířatech. Byly také doporučeny metody, kterými by se testování dalo zabránit. Jedním z dalších cílů bylo, aby se lidé dokázali vyznat ve značení vajec.
  5. Firemní etika –Na zdejším stanovišti se studenti seznámili s tím, jak vypadá etika v zaměstnání a tím se i na své budoucí zaměstnání připravovali. Zároveň se zde představil i pravděpodobný budoucí vývoj této oblasti a ukázalo se, jak funguje klamavá reklama.
  6. Média –Součástí tohoto stanoviště byl medailonek od pana Martina Řezníčka z České televize a paní Žanety Motlové z MF Dnes.
  7. Vztah k postiženým –Svými odpověďmi k tomuto tématu přispěla i paní Petra Plchová z organizace SONS a Jan Vimmer, zakladatel charitativní akce Joy Run. 
  8. Kulturní stereotypy – Toto stanoviště se snažilo studentům přiblížit mravy a chování v jiných zemích. Také zde bylo vysvětleno, čeho se v zahraničí vyvarovat, a to prostřednictvím aktivity v Kahootu a v následné prezentaci. Zároveň se studenti dozvěděli, že všechna gesta nemají všude stejný význam jako u nás. 

A jak tento projektový den dopadl? Jeden ze studentů si například myslí toto: „U většiny přednášek mi byly představeny pojmy, které už jsem třeba slyšel, ale teď je umím i použít.“ Další podotýká: „Nikdy jsem se o tato témata nezajímal, ale po dnešní přednášce začnu.“ Soudě podle zpětné vazby se celý projektový den povedl výtečně.

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a realizaci Dne D, a všem zúčastněným, kteří se nebáli zapojit do aktivit a diskuzí. 

Za společenskovědní seminář: Adéla Jarošová, Aneta Housovská, Kateřina Jahodová, Melanie Zuvačová, Tomáš Valík a Vanda Brunová