Jak se z nás stali eTwinneři

Je jeden z prvních dnů školního roku a jako vždy sedíme s naší skupinkou francouzštinářů na učebně číslo 253. Sdělujeme si své zážitky z prázdnin, když v tom slyšíme z chodby charakteristické kroky paní učitelky Obrusníkové.

Ve třídě zavládne hrobové ticho a všichni náhle zbystří, kroky už jsou jen kousek od třídy a my skoro ani nedýcháme. Paní učitelka vstoupí, na své tváři vážný výraz jako vždy, se spolužáky tikáme očima po třídě v naději, že někdo něco řekne. Mlčky sedíme, když v tom se u tabule rozzáří oči paní učitelky, která nám energicky začne přednášet svůj plán pro tento rok. Plán zní jasně: ,,Zapojíme se do mezinárodního projektu.’’

Ve třídě zhoustne vzduch a stoupne napětí, pro část z nás to je děsivá vidina a pro část druhou nové dobrodružství. 

Začne to zvolna, seznámíme se s našimi partnery z Itálie a Španělska, prezentujeme jim naše České mýty a rozdělíme se do mezinárodních skupin. Každá skupinka má členy ze všech zapojených škol a zadaný mýtus, který má francouzsky popsat, zjistit např. jeho provázanost s historií, odraz v umění, nakreslit obrázek nebo komiks a vytvořit kahoot.

V období Vánoc se poprvé vidíme na online hovoru, kde se oficiálně představíme a řekneme si, co kdo děláme. Hovor je zmatený, v různých jazycích a z velké části nám dopomáhá překlad paní učitelky, ale nakonec to nějak zvládneme. Posíláme si vánoční přání a pokračujeme v tvorbě svých prezentací. Když už máme vše hotové a nahrané na eTtwinningu, přes který spolu komunikujeme, zbývá už jen celý náš projekt ukončit. Na to dojde v prostředí Zoom, kde v jednotlivých skupinkách mezi sebou soutěžíme ve vytvořeném Kahoot testu (vyhrál tým Dédale et Icare), pak si poděkujeme za vzájemnou spolupráci a rozloučíme se.

Ať už to bylo pro někoho nepříjemné nebo zábavné, myslím si, že nás to všechny obohatilo a doufáme, že budeme mít příležitost se do něčeho podobného zapojit znovu.

Výstupy projektu