Úspěchy žáků oceňuje i vedoucí Odboru školství MSK

Rádi informujeme o úspěších našich žáků širokou veřejnost. S úspěšnými projekty v době on-line výuky jsme seznámili i představitele školství MSK.

Můžete se s námi potěšit, co žáci Slezského gymnázia zvládli, absolvovali, dokázali.

Televize SGO natáčí basketbalové zápasy, rozhovory či podcasty, a to paralelně s Českou televizí. Zároveň natočili motivační video na téma Očkování – zde můžete zhlédnout  na stránkách BK Opava.

Činnost projektu EMISE budou emisaři prezentovat na mezinárodním webináři zaměřeném na světelné znečištění. Účast projektu na tomto webináři si vyžádalo Ministerstvo životního prostředí ČR – více na těchto stránkách.

Zipáci, tj. zástupci školního parlamentu (ZIP), budou prezentovat aktivity Slezského gymnázia na Veletrhu aktivního občanství organizovaného MAS Opavsko. Všechny prezentované aktivity a projekty se zabývají občanskou odpovědností.

A jak reaguje vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu Moravskoslezského kraje?

„Vážená paní ředitelko,

upřímně blahopřejeme k dosaženým úspěchům, děkujeme Vám osobně, pedagogům a zejména úspěšným žákům Vašeho gymnázia za výborné výsledky v projektech a za významnou prezentaci a reprezentaci školy na regionální, národní i mezinárodní úrovni. DĚKUJEME!”

PaedDr. Libor Lenčo

Jsme rádi, že naše činnost je oceněna, a těšíme se na další aktivní žáky, kteří směřují k nám na školu, abychom jim předali naše zkušenosti.