Stříbrná příčka v krajském kole Ekologické olympiády

Krajské kolo Ekologické olympiády proběhlo 28. dubna 2021 online.

Tento způsob realizace soutěží se nám již nezdá neobvyklým, ale ani rozmarným.

Tématem letošního ročníku je „Sucho a klimatické změny“. Soutěž zahrnovala teoretický test, poznávačku přírodnin a obhajobu zadaného tématu před odbornou porotou. Ekologická olympiáda je týmová soutěž. Tříčlenný tým SGO tvořili: Matěj Tvarůžka z 3. B, Klára Beníšková z 3. C a Jana Hopjanová z 2. A. Náš tým se umístil na 2. místě, což je při jeho premiérové účasti více než uspokojivý výsledek.

Všem členům soutěžního týmu gratulujeme!

A jaké jsou zkušenosti a pocity našich stříbrných olympioniků?

Matěj Tvarůžka: … úspěch je jednoznačně výsledkem společné práce celého našeho týmu. Jana Hopjanová poznala všechny rostliny a Klára Beníšková dokázala správně zodpovědět několik obtížných otázek v testu. Bez nich by byl výsledek mnohem horší! Má příprava byla následující – zhlédnutí všech zadaných přednášek, Hydeparku civilizace s klimatologem Philippem Ciaisem, konference Učené společnosti na téma biodiverzita, mnoha přednášek ekologa Davida Storcha, přednášek ekologa Vojtěcha Novotného.  

Průběh vlastní soutěže by tento – test, místy velmi jednoduchý, místy obtížnější, ale celkově jsme získali tuším 27,5 bodů z 30 možných, což je výborné. Poznávačku jsme měli hotovou v rekordním čase a nebýt jedné (mé) hloupé chyby z nepozornosti, máme plný počet. Pro obhajobu daného tématu jsme si vylosovali z šesti témat asi to nejhorší „Změna klimatu ve městech a efekt tepelného ostrova“. Pocity byly přesto výborné, celou soutěž jsem si užil a těším se na další ročník.

Klára Beníšková: Má příprava zahrnovala nastudování doporučených článků k letošnímu tématu olympiády, pak absolvování 6 online seminářů. Z obsahu seminářů pak vycházela teoretická část soutěže v podobě testu a poslední část nazvaná Malá maturita. Z této části jsem měla největší respekt, protože jsem pořádně nevěděla, co mám očekávat. Vylosovali jsme si téma, které souviselo s vlivem klimatických změn na urbanizaci, a my jsme o tomto problému 15 min mluvili před odbornou porotou. U této části soutěže jsem byla ráda, že je konec …