Úspěch Terezy Kudělové v literární soutěži

V osmém ročníku celostátní literární soutěže Čapkoviny aneb Žijeme s knihou obsadila studentka 4. ročníku Tereza Kudělová skvělé 3. místo.

Literární soutěž se konala pod záštitou PhDr. Mgr. Víta Šimrala, Ph.D. et Ph.D., člena Rady hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání. Pořadatelé nám zaslali výherní listinu, na níž jsme se k naší velké radosti mohli dočíst i jméno jedné ze soutěžících z naší školy.

Jak pořadatelé uvedli, „v letošním ročníku, jehož tématem byly „Cesty nesmrtelnosti“, se sešly stovky inspirativních textů. Celý organizační tým soutěže včetně šestičlenné odborné poroty se shodl na tom, že kvalita zaslaných příspěvků se neustále zvyšuje, a proto bylo nesmírně obtížné vybrat ty nejlepší. Důkazem toho jsou i dvě první, dvě druhá a dvě třetí místa v kategorii středních škol a gymnázií“.

A právě na třetí příčku svou prací dosáhla Tereza Kudělová (4. C). Bohužel se kvůli protipandemickým opatřením letos neuskuteční setkání vítězů, ale i tak Terce ze srdce blahopřejeme a věříme, že ve své literární zálibě bude pokračovat.