Krajské kolo Dějepisné olympiády s účastí žáků SGO

Dne 17. března 2021 se tři zástupci Slezského gymnázia zúčastnili krajského kola Dějepisné olympiády.

Hlavní téma pokračovalo z kola okresního – i na krajské úrovni se tedy jmenovalo Labyrintem barokního světa (1556 – 1781). Organizátoři si pro soutěžící nachystali zajímavé a originální otázky, takže naši studenti museli ukázat nejen znalost dané historické epochy, ale také orientaci v zeměpise a světě kolem sebe, kreativitu a představivost. Pro zájemce jsou ke článku přiloženy vzorové úkoly k nahlédnutí.

Z našich žáků se se zadáním popral nejlépe Jan Müller, který obsadil 9. místo. Dále následoval Robert Rucký na 12. místě a Anna Joy Beck, která vybojovala 16. místo.

Tímto všem soutěžícím gratulujeme a přejeme plno úspěchů v dalším soutěžení.