Další úspěchy našich ruštinářů!

V pondělí 22. března 2021 proběhlo krajské kolo Soutěže v ruském jazyce, kterého se úspěšně zúčastnily tři studentky Slezského gymnázia.

V letošním roce byla soutěž organizována distančním způsobem a naše děvčata vedla rozhovor s porotou za pomoci aplikace Google Meet.

V kategorii pro žáky 1. a 2. ročníku středních škol zaznamenala skvělý úspěch Natálie Skácelová (2. C), která získala 1. místo a postupuje tak do ústředního kola olympiády, to se bude konat v dubnu rovněž online. Mezi žáky 3. a 4. ročníku se podařilo získat krásné 3. místo Kristině Rossi (4. C). A svou soutěžící jsme měli také v kategorii pro studenty, kteří měli nebo mají trvalou možnost komunikovat v ruštině mimo samotnou výuku, a to Zoiu Tarabanko (2. C), která obsadila 1. místo.

Našim studentkám ze srdce gratulujeme a postupující Natálii Skácelové navíc přejeme hodně štěstí v ústředním kole soutěže!