Studentky zaznamenaly překladatelský úspěch

Dne 16. března 2021 proběhlo vyhlášení výsledků překladatelské soutěže – na předních příčkách figurují i naši žáci.

Soutěž již tradičně organizuje Ostravská univerzita. Slezské gymnázium vyslalo do soutěže celkem 8 vybraných příspěvků, po dvou za anglický, francouzský, ruský a španělský jazyk. Překládalo však více našich žáků, jimž chceme prostřednictvím tohoto článku poděkovat za úsilí, energii a kreativitu, které museli při překládání vynaložit.

V soutěži bylo hodnoceno více než 150 překladů žáků středních škol, z toho 69 prací připadalo na angličtinu, kde tedy zároveň byla i největší konkurence. Žáci si mohli vybrat ze dvou nabízených textů, z nichž jeden byl umělecký a druhý neumělecký.

Největší úspěch nakonec zaznamenaly naše ruštinářky. Kateřina Jahodová (3. C) získala za svůj překlad uměleckého textu 2. místo. Natálie Skácelová (2. C) pak byla za svůj překlad neuměleckého textu v ruštině oceněna 1. místem. Natálie však byla nominována i za překlad z angličtiny.

Sami organizátoři soutěže zdůrazňují, že úroveň přihlášených příspěvků s každým ročníkem roste, a proto i soutěžící, kteří se neumístili na stupních vítězů, zasluhují respekt a uznání za svou práci. Byly to: Eva Plačková (4. A, překlad ze španělštiny), Klára Stuchlá (4. A, překlad z angličtiny a ze španělštiny) Alžběta Batková (3. C, překlad z francouzštiny) a Klára Kalužová (3. C, překlad z francouzštiny).

Takovým malým dárkem pro všechny překladatele byl Den s překladem – celodenní blok přednášek a workshopů vedený předními českými odborníky na překlad, kterého se samozřejmě se zájmem zúčastnili i naši perspektivní překladatelé.