SGO se do budoucnosti dívá s optimismem

Dne 15. března 2021 se konalo důležité online setkání pedagogů a řídících pracovníků Slezského gymnázia. Sešli jsme se, abychom probrali směřování naší školy v následujícím období.

V tom nám pomáhá SWOT analýza, kterou jsme již dříve rozpracovali, a na zmíněném setkání jsme se ji snažili „dotáhnout“ do finální podoby.

SWOT analýza je užitečný nástroj, který popisuje situaci Slezského gymnázia ze 4 různých úhlů: shrnuje silné stránky školy, upozorňuje na slabé stránky, nabízí přehled příležitostí, kterých se může instituce v budoucnu chopit, a identifikuje hrozby, kterým bychom v budoucnu mohli čelit.

Analýza nám velmi dobře pomohla pochopit, na čem musíme jako škola pracovat a v jakých oblastech je třeba se posunout, aby nás v budoucnu nic nepříjemně nezaskočilo. Především jsme si ale uvědomili, že máme celou řadu velmi úspěšných aktivit, v mnoha ohledech odvádíme kvalitní práci a nabízí se nám celá paleta příležitostí, kterých se v budoucnu hodláme chopit a využít je ku prospěchu našich stávajících i budoucích žáků.