Učíme se o anglicky píšících autorech jejich vlastním jazykem

Distanční výuka je velkou výzvou pro žáky i vyučující. Máme vždycky radost, když se nám povede přinést do hodin něco neobvyklého a zajímavého.

Těší nás proto, že se i v podmínkách online hodin daří zařazovat hodin tzv. jazykových sprch. Tato metoda staví na faktu, že všichni naši žáci umí velmi slušně anglicky a mohou tak tento jazyk velmi dobře využít i v jiných předmětech, než je samotná angličtina.

V letošním školním roce již žáci absolvovali řadu hodin, které byly obohaceny cizojazyčnými prvky. Systém velmi dobře funguje v hodinách češtiny, kam pravidelně zařazujeme výklad v angličtině – týká se samozřejmě významných anglicky píšících autorů. Žáci 4. A a 4. C absolvovali anglicky vedenou hodinu o J. R. R. Tolkienovi, kde se dozvěděli některé zajímavé historické souvislosti ohledně autorova života a díla. Velmi dobře byla přijata i hodina o Ernestu Hemingwayovi, kde se třeťáci seznámili podrobněji s dílem Stařec a moře a jeho symbolikou.

Ještě zajímavější jsou pro žáky hodiny, kdy se zapojil i kolega Peter Rogers. Šlo například o lekci věnovanou Georgi Bernardu Shawovi. S žáky třídy 1. B se pak náš britský kolega podělil o informace o nejslavnějším anglickém autorovi všech dob, o Williamu Shakespearovi. Velmi přínosnou byla zejména část věnovaná slovům a úslovím, která se díky popularitě Shakespearových her stala běžnou součástí anglického jazyka. Mnohá z nich jsou dnes tak běžná, že si bez nich angličtinu ani neumíme představit – např. lonely, admirable, dawn či úsloví „All that glitters is not gold“.

Tento typ hodin je žáky přijímán velmi dobře – je to něco jiného, osvěžujícího – prostě taková příjemná intelektuální a lingvistická „sprška“, která spolehlivě „spláchne“ hrozící stereotyp.