Získali jsme ocenění za kreativitu

Na konci minulého roku jsme se společně s několika dalšími studenty zapojili do soutěže s Evropskou unií, kterou pořádala europoslankyně Dita Charanzová. Měli jsme za úkol vytvořit soutěžní příspěvek na téma EU o maximální délce dvaceti minut.

Šlo zejména o to být kreativní a zaujmout porotu. Rozhodli jsme se vytvořit video, které popisuje každodenní život před a po vstupu České republiky do EU. Během prosince a ledna jsme ve svém volném čase usilovně pracovali, aby bylo naše video co možná nejlepší. Díky zapojení do soutěže se nám také naskytla příležitost účastnit se diskuze s paní Charanzovou na téma Evropského parlamentu. Ačkoliv jsme se neumístili na stupních vítězů, získali jsme ocenění za kreativitu, čehož si velmi vážíme. Za toto ocenění jsme obdrželi také věcné ceny. Natáčení jsme si moc užili a získali jsme spoustu cenných zkušeností do následujících let.

Tímto bychom chtěli také poděkovat všem, kteří se s námi na projektu podíleli.

Zúčastnění jsou: Adéla Jarošová, Ema Bohdalová, Melanie Zuvačová, Julie Kropáčová, Kateřina Borovská, Kristýna Mellarová, Vanda Brunová, Vendula Stanjurová, Zuzana Markusová, Roderik Kutty, Achilleas Stefanidis a Jakub Dvořák.