„Vím, jak zlepšit dopravu v Opavě.“

V listopadu loňského roku se náš žák třetího ročníku Jakub Dvořák zapojil do kreativní soutěže „Zlepšete dopravu s námi“.

Pořádá ji společnost Centrum dopravního výzkumu. Cílem této soutěže je společně vytvořit dopravu bezpečnější, ekologičtější, plynulejší, efektivnější a příjemnější.

Jakub nám svěřil: „Do této soutěže jsem napsal seminární práci, která pojednává o problémech systému veřejné hromadné dopravy v Opavě a jejich řešení. Práci jsem pojal jako souhrn svých myšlenek, snažil jsem se zapsat všechno, co mě zrovna kriticky napadlo, ale také své návrhy na zlepšení. Moje práce porotu natolik zaujala, že jsem vyhrál první místo v kategorii Seminární práce/prezentace/projekt.

Tuto soutěž vnímám jako zajímavou příležitost a ukázala mi, že moje myšlenky týkající se dopravy mají nějaký smysl a teoreticky by mohly přispět ke skutečnému zlepšení veřejné dopravy v Opavě tak, aby byla pro cestující atraktivnější.“