Distanční výuka Helpáky z SGO nezastaví

Projekt HELP P3 a jeho členové jsou pod vedením paní učitelky Tkáčové stále aktivní. Pomáhá jim v tom grant získaný od města Opavy.

Díky své píli dosáhli Helpáci grantu statutárního města Opavy, který jim umožnil vytvořit a vytisknout nové brožury. Nově používají také magnetickou tabuli a magnetky s vyobrazením potravin, aby mohla být přímo před očima posluchačů tvořena potravinová a pitná pyramida pro ilustraci správného stravování.

Během posledních školních týdnů roku 2020 probíhaly přednášky online formou. I přes nepříznivou situaci si Helpáci našli cestu, jak předat základním školám na Opavsku užitečné informace o prevenci poruch příjmu potravy. Navzdory malé zkušenosti s online přednášením se gymnazisté postavili problému čelem a předvedli fantastické výkony, které byly potvrzeny zpětnými vazbami z daných základní škol.

Momentálně žáci zapojení do projektu HELP P3 dokončili další zajímavé programy, jako jsou například tři instalace 3D nástěnek. Ty informují o množství cukru jednak v sycených nápojích, jednak v nápojích a potravinách s obsahem mléka.

Celému týmu Helpáků děkujeme za skvěle odvedenou práci a reprezentaci naší školy. Doufáme, že nastávající přednášky v novém roce budou probíhat – jak jsme zvyklí – tváří v tvář.