Izraelský velvyslanec pro žáky SGO

Dne 1. prosince 2020 se žáci Slezského gymnázia Opava měli možnost prostřednictvím videokonference setkat s panem Danielem Meronem, velvyslancem státu Izraele v České republice.

Pan velvyslanec, který je ve své funkci již od roku 2017, nás seznámil s nejdůležitějšími okamžiky izraelské historie, se vztahy Izraele s Českou republikou, ale také s vývojem technologií, na němž se podílejí izraelské firmy společně s českými vysokými školami.

Na řadu přišla také soutěž Cemach, kterou nám blíže představil žák Jan Müller, výherce loňského ročníku.

Naše díky patří nejen panu velvyslanci za to, že s námi strávil podnětnou hodinu svého času, ale rovněž Vojtěchu Sládkovi, který tuto videokonferenci zařídil a pomáhal panu Meronovi při prezentaci. Přednáška nám přinesla mnoho nových informací a jsme rádi, že jsme se jí mohli zúčastnit.