Když víte, jak „znesnáze“ ven…

Pro rodiče samoživitele určitě nebylo dobrou zprávou, že se opět přechází na distanční výuku, protože mnoho z nich si nemůže dovolit pořídit svým potomkům počítač, NB a někdy dokonce ani tablet. Proto se novinářka a reportérka Nora Fridrichová spojila s platformou znesnáze21 a s přispěním dárců se jí podařilo získat už stovky notebooků a k nynějšímu datu vybrat více než 2 000 000 Kč pro pořízení notebooků dalších.

Díky iniciativě pedagogů Slezského gymnázia, kteří se do projektu zapojili, získali takto NB pro svou výuku i dva z našich studentů, jejichž životní situace je nelehká, přesto dokážou svou pílí a nasazením plnit studijní povinnosti. 

Jsem nadaci Nory Fridrichové moc vděčná a moc jí děkuji. Přišlo to tak náhle, nikdy by mě nenapadlo, že by se mě mohlo něco takového týkat. Moc mi to usnadní distanční výuku i celkovou práci do školy. 

Chtěl bych moc poděkovat paní Noře Fridrichové za darování notebooku pro distanční výuku. Věřím, že mi pomůže nejen s plněním úkolů, ale i v mimoškolních aktivitách. Příští rok mě čeká maturita, takže notebook využiji opravdu hodně.

Darované notebooky pomohou našim studentům pracovat online, plnit úkoly, komunikovat s učiteli. Umožní jim být samostatní a mít srovnatelné podmínky se spolužáky. Děkujeme…