Nastartujte své tělo cvičebními lekcemi s SGO

Nedávno byl na Slezském gymnáziu spuštěn projekt cvičení pod vedením zkušených fyzioterapeutů. Přinášíme postřehy jedné z žákyň školy, která lekce využívá:

Toto fyzioterapeutické cvičení jsem vyzkoušela dvakrát v jednom dni a musím uvést, že jsem pocítila jeho pozitivní účinky.

Ráno, po probuzení jsem si zacvičila poprvé, byl to podle mého názoru perfektní začátek dne. Celé tělo se snadněji a rychleji nastartovalo a bylo poté schopno ze sebe vydat potřebný výkon. Podruhé jsem toto video využila před fyzicky náročnějším tréninkem – sloužilo mi k znovunastartování těla v odpoledních hodinách.

Cvičení pro mě bylo velice přínosné. Nejen že mě vhodně nastavilo k dalším aktivitám, také mi pomohlo protáhnout často namáhané svaly a uvolnit a zaktivovat celé tělo. Kromě toho se u cvičení soustředím na svůj dech, který je velmi důležitý. Také bylo zapotřebí, abych vnímala tělo – jestli náhodou neležím na podložce nakřivo – což byl zrovna můj případ, protože jsme zjistila, že pravé rameno mám níže než levé. Někdy, při prvním pokusu o provedení určitého cviku, jsem měla problém s balancováním a koordinací více pohybů zároveň, avšak po několika opakováních jsem dosáhla potřebného výsledku.

Vzhledem k tomu, že závodně jezdím na koních, je pro mě a mé sportovní koně moje rovnováha a posilování stabilizačního systému velmi důležité a toto cvičení se pro mé potřeby stalo ideálním – kvalita převažuje nad kvantitou – ve vhodném časovém intervalu se stihne tělo v několika cvicích pořádně nastartovat a protáhnout. Perfektní také je, že předcvičující fyzioterapeutka paní Kateřina Pavelková upozorňuje na nejčastější chyby, takže se jim zvládám vyhnout. Připomíná také důležitost správného dýchání a protažení určitých částí těla.

Myslím si, že pro všechny děti a dospívající, jak pro ty, kteří se věnují nějakému sportu, tak i pro ty, kteří nesportují, je toto cvičení ideální a měli by si ho přidat do svého denního režimu.