Pokračování projektu IRDS proběhlo online

Dne 22. října 2020 se vybraní žáci ze společenskovědního semináře zúčastnili přednášky v rámci druhé části projektu IRDS ve spolupráci s ČVUT, který má název „Knihovny jako primární zdroj informací„.

Kvůli pokračující koronavirové krizi se přednáška realizovala prostřednictvím videokonference.

Paní přednášející, Ing. Jana Hrbková, Ph.D., z ČVUT, nás obohatila o řadu užitečných informací – například jak nepodlehnout manipulaci médii nebo také jak správně zacházet s informacemi. Obojí probíhalo s důrazem na informace z oblasti ekonomie. Na závěr jsme si zkusili těžší test, ve kterém jsme si ověřili nově nabyté znalosti.