Přípravné kurzy oznamují termíny svého zahájení

Všem žákům 9. ročníku, kteří se ve školním roce 2020/2021 zajímají o navštěvování Přípravných kurzů k přijímacím zkouškám, oznamujeme, že tyto kurzy budou zahájeny ve dnech uvedených v tomto přehledu:

  • pondělní kurz 11. ledna 2021 (konec 29. března)
  • středeční kurz 13. ledna 2021 (konec 24. března)
  • páteční kurz 8. ledna 2021 (konec 26. března)

Přijímací zkoušky Nanečisto proběhnou v úterý 23. března 2021 v odpoledních hodinách.  

Podrobnější informace a on-line přihlášku naleznete na stránce Přípravné kurzy.