Středeční přednáška o křesťanství zaujala i v online podobě

Dne 11. listopadu 2020 se i přes to všechno, co se děje kolem nás, uskutečnila listopadová Středeční přednáška s SGO. Nesešli jsme se v Klubu ART, jak je zvykem, ale přednáška proběhla poprvé online formou. Ke svým obrazovkám i v odpoledních hodinách usedlo skoro 80 účastníků z řad studentů, učitelů a širší veřejnosti.

Číst víceStředeční přednáška o křesťanství zaujala i v online podobě

Výzva: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

Název projektu: Nové metody na SGO

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání OP VVV 2014-2020
Výzva č. 02_16_035

Registrační číslo: projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005213

Začátek projektu: 1. 8. 2017

Konec projektu: 31. 7. 2019

Cílem projektu je podpořit střední a vyšší odborné školy formou projektů zjednodušeného vykazování.

Číst víceVýzva: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování